Астра - Бъчварска работилница, бъчви, бурета

Отиване към съдържанието

Главно меню

Материал

В Бъчварница "АСТРА" използваме дъбов материал с отлично качество от екологично чисти райони в България. Майсторът - бъчвар присъства на подбора на дъбовите дървета тъй като има разлики в характера на дъба от различните  гори и райони. Така например  по-бавно растящите гори са източник на дъб с по-фина структура което  от своя страна  влияе на съдържанието на танини и ванилин както и тяхното отдаване по време на процеса на съзряване на виното в бъчви. Важна е и  възрастта на дървото, както и неговата височина.


Изсушаване на материала

Един от основните моменти е изсушаването на дъбовите дъги /дъски/. Те се редят на така наречените витли на височина до 6 - 7 метра. Материалът съхне на дъги за не по-малко от 24 месеца при естествени условия. По този начин, изложен на свеж въздух, слънце, вятър и дъжд, се насърчава процеса на „зреене„ на дървото, което се освобождава от така наречените тежки танини. При първото насичане около половината от дъба е влага, но след три месеца тя намалява с 20%. При естествени условия дъбът обикновено се изсушава до между 14 и 16% съдържание на влага. Дървените трупи са хигроскопични, през зимата влажността нараства, а през лятото намалява.


Изпичане


Найважният фактор в производството на бъчви е изпичането на дъгите обгарянето. По време на изпичането, когато бъчвата се нагрее до определена температура, се оформят различни аромати. Топлината прониква в дъските и  освобождава компоненти, които се намират на различна дълбочина в дървесината. Различното обгаряне, определя вкуса и аромата на продукта, който ще отлежава в бъчвата. В Бъчварница "АСТРА" обгарянето протича по традиционният метод на открит огън с дъбови трупчета. Майсторите бъчвари, сами наблюдават процеса, следят температурата,  времето и аромата, който се отделя от бъчвата, за да преценят желаната степен на обгаряне. В зависимост от степента на изпичане бъчвите биват леко, средно, средно плюс и силно изпечени. Означенията на латински са (L, M, M+ H).


Леко изпичане (L)

  • Плодови аромати

  • Този вид изпичане е подходащ за бели вина .


Средно изпичане (M)

  • Аромат на подправки, карамел, ванилия

  • Подходящо за  червени вина.


Средно изпичане + (M+)

  • Аромат на подправки , кафе , шоколад

  • Подходящо за по-плътни и ароматизирани вина.


Силно изпичане (H)

  • Аромат на кафе , бадем , шоколад и „ дим”

  • Походящо  за по-продължително отлежаване на вина.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню